Analiza – Vitamin D

Vitamin D je liposolubilan vitamin (otapa se u mastima), u organizmu je prisutan u dva oblika: Vitamin D2 (ergoklaciferol) i vitamin D3 (holekalciferol). Vitam D2 se nalazi u nekim biljkama i u organizam se unosi hranom.

Vitamin D3 nastaje u koži djelovanjem sunčeve svjetlosti, a također se unosi u organizam u nekim namirnicama životinjskog porijekla kao što su žumance, jetra, masne ribe koje žive u dubokim morima.
Obje forme vitamina D se u organizmu prevode u 1,25-(OH)2 vitamin D (1,25-dihidroksi vitamin D).
Najvažnije dejstvo 1,25-(OH)2 vitamina D je održavanje ravnoteže kalcija i fosfata u organizmu. Djeluje na tanko crijevo, kosti, bubrege što kao krajnji rezultat ima povišenje koncentracije kalcija i fosfata u krvi. Omogućava normalnu mineralizaciju i rast kostiju. Također, reguliše ekspresiju gena i u drugim tkivima uključujući ćelije imunog sistema, mišića, krvnih sudova i reproduktivnih organa.
Status vitamina D se procjenjuje na osnovu mjerenja 25-OH vitamina D, koji je pokazatelj snabdjevenosti organizma vitaminom D.
Nedostatak vitamina D može nastati zbog:
– Nedovoljnog izlaganja sunčevoj svijetlosti (ili korištenjem krema sa zaštitnim faktorom);
– Nedovoljnog unosa hranom;
– Bolesti crijeva i bolesti koje utiču na crijeva zbog kojih je smanjena apsorpcija vitamin D iz hrane (cistična fibroza, operacija u gastrointestinalnom traktu i sl);
– Bolesti jetre zbog kojih je onemogućen normalan metabolizam vitamina D;
– Upotrebe lijekova koji snižavaju koncentraciju vitamina D (antiepileptici);
– Kod gojaznih osoba jer je povećano zadržavanje vitamina D u masnom tkivu i otežano je njegovo otpuštanje u cirkulaciju.
Blag do umjeren nedostatak vitamina D može imati posljedice na ukupno zdravlje i kosti osobe, povećana je podložnost infekcijama i povećan je rizik od nastanka nekih vrsta karcinoma, kardiovaskularnih i neuroloških oboljenja, bolesti bubrega, kao i depresije.
Prvi znaci nedostatka vitamina D u organizmu su bezvoljnost, malaksalost i depresija.
Vitamin D se određuje iz krvi.

Za ovu analizu nije potrebna posebna priprema prije dolaska u laboratoriju.