D-Dimer i Trombofilija

Tromboza je patološki proces koji se odvija u krvnom sudu čiji kontinuitet nije oštećen, pri čemu dolazi do intravaskularnog zgrušavanja krvi u odsustvu krvarenja i djelimične ili potpune opstrukcije krvnih sudova. Tromb je polučvrsta masa formirana od komponenata krvi, koja se može formirati u venskoj ili arterijskoj cirkulaciji, na osnovu čega se razlikuju dvije osnovne … Pročitaj više

Šta je alergija?

Alergija je uzrokovana reakcijom vlastitog imunološkog (odbrambenog) sistema, koji inače štiti tijelo od raznih oboljenja tako što stvara antitijela koja se bore protiv bakterija, virusa i klica. Međutim, u slučaju kad osoba ima alergiju, imunološki sistem reaguje pretjerano te pokušava zaštititi organizam od inače neštetnih tvari koje se nalaze u prirodi. Kod osoba koje nisu alergične, … Pročitaj više

Vađenje krvi djeci

Uzimanje krvi kao uzorka za laboratorijske pretrage, u običnom govoru vađenje krvi, ne mora nužno biti nelagodno. Činjenica jeste da gotovo da nema osobe koja ne osjeća nelagodu prilikom dolaska u laboratorij, samo što je kod djece ta nelagoda otvorena i iskrena i vrlo često prenaglašena. Osnovni razlog ove nelagode je nepripremljenost djece za događaj … Pročitaj više

Analiza – Vitamin D

Vitamin D je liposolubilan vitamin (otapa se u mastima), u organizmu je prisutan u dva oblika: Vitamin D2 (ergoklaciferol) i vitamin D3 (holekalciferol). Vitam D2 se nalazi u nekim biljkama i u organizam se unosi hranom. Vitamin D3 nastaje u koži djelovanjem sunčeve svjetlosti, a također se unosi u organizam u nekim namirnicama životinjskog porijekla kao … Pročitaj više