Hematologija

Hematološke pretrage

Hematološke pretrage

– krvna slika (KS)
– kompletna krvna slika (KKS)
– diferencijalna krvna slika (DKS)
– brzina sedimentacije eritrocita (SE)
– retikulociti