Pitanja i odgovori

Najčešća postavljena pitanja

Gdje ste locirani?

Laboratorija SiNLAB Sarajevo, Trg Barcelone br.1

Koje je radno vrijeme?

Ponedjeljak – Petak: 07:30h – 15:00h
Subota: 08:00h – 12:00h

Šta se radi u biohemijskim laboratorijama?

Rade se testovi i analize koje zahtjeva ljekar, kao i na lični zahtjev, koje su neophodne za dijagnozu, liječenje i praćenje zdravstvenog stanja pacijenta.

Kako treba da se pripremim prije izvođenja testa? Mogu li da jedem prije testiranja?

Svaki pacijent zahtjeva posebne režime u zavisnosti od vrste analiza koje treba da uradi.

Mogu li da se zarazim hepatitisom i AIDS virusom dok mi se uzima krv na analizu?

Apsolutno ne! Sterilne igle, pakovane pojedinačno, idu direktno u krvni sud, nakon čega se bacaju. Naime, krv se uzima u specijalne epruvete u kojima je vakum, tako da kad sterilna igla uđe u krvni sud, krv direktno iz vene ulazi i popunjava epruvetu.

Koliko dugo se čekaju rezultati?

Rezultate nalaza očekujete isti dan.

Šta se može zahtjevati u laboratoriji da treba da uradim?

Laboratorijski testovi se najčešće rade iz uzorka krvi i urina. Potrebno je uzeti malu količinu krvi i treba da sakupite neophodnu količinu urina. Za većinu laboratorijskih ispitivanja krvi neophodna je priprema koja podrazumjeva uzimanje uzorka (na prazan stomak) ujutru, 12 sati nakon posljednjeg obroka. Ovo je neophodno zato što hranjenje u kraćem periodu pred vađenje krvi dovodi do porasta koncentracije glukoze, holesterola, lipida, proteina, željeza i drugih metabolita.

Ako sam ranije vadio krv i ako je to bilo otežano, da li treba da napomenem ?

Molimo vas, da. Naše osoblje je visoko profesionalno, ali ne zanemarujemo činjenicu da Vi najbolje poznajete svoj organizam. Molimo Vas da nam skrenete pažnju ukoliko ste imali bilo kakvih problema u prošlosti. Učinit ćemo sve da budete sigurni da će sve biti na najbolji mogući način urađeno

Koliko dugo treba da se zadržim u laboratoriji ?

Najčešće zadržavanje u laboratoriji je od 5 do 10 minuta. Za izvođenje nekih testova morate ostati i duže.

Na koji način vodite računa o medicinskom otpadu ?

Naša laboratorija poštuje striktna pravila otklanjanja otpadnog materijala. Ova pravila obezbijeđuju sigurnost u radu i zaštiti životnog okruženja. Kontaminiran laboratorijski otpad se po posebnim procedurama pakuje i transportuje na mjesta određena za to.

Koliko krvi treba da se uzorkuje ? Da li ću biti umoran poslije vađenja krvi ?

Količina krvi koju treba uzeti zavisi od broja i vrste analiza. Moderna laboratorijska oprema nam omogućava da za većinu testova analize uradimo iz minimalne zapremine krvi. Upravo zato, Vi ćete se osjećati dobro i nakon vađenja krvi i moći ćete da nastavite sa normalnim dnevnim aktivnostima.