O nama

Ideja osnivanja medicinsko-biohemijskog laboratorija SiNLAB je nastala kao rezultat dugogodišnjeg rada u struci i kontinuirane edukacije na svim poljima laboratorijske dijagnostike.

Primarni cilj nam je ponuditi pouzdanu uslugu ne odstupajući od svjetskih smjernica za rad kao i za praćenje kontrole kvalitete, koristeći najmoderniju opremu.

Svi analizatori su uvezani u LIS (Laboratorijski Informacioni Sistem) što garantuje punu kontrolu svakog uzorka od prijema do izdavanja nalaza kao i arhiviranje zbog evidencije i retroaktivnog praćenja na zahtjev pacijenta.

Nalaze izdajemo u printanoj i elektronskoj formi putem e-maila.

Vaša krv, naša odgovornost.