Imunologija

Imunološke pretrage

Imunološke pretrage:

– Alergijske bolesti
– Autoimune bolesti
– Testovi intolerancije na hranu
– Imunodeficijencije i srodni poremećaji
– Reumatoidna oboljenja